Pro změnu pro sebe

Pro změnu pro sebe - kurzy pro rodiče s dětmi

Kdo kurz zaštiťuje?

Českobudějovická společnost Attavena o. p. s., která se specializuje na pořádání kurzů pro maminky s malými dětmi. Během více jak desetileté zkušenosti se Attavena stala úspěšným realizátorem kurzů na mnohých místech jižních Čech, ale i celé České republiky. Díky tomu společnost disponuje nejen zkušenostmi organizačními, ale i týmem zkušených lektorů a externích odborníků.

Pro koho je kurz určen?

Kurz je určen pro maminky a tatínky, kteří mají děti do věku 15 let. Kurz je pro ty, kdo mají zájem o rozvoj v osobním i profesním životě a zejména pro ty, co na sobě chtějí pracovat.

Konkrétně je kurz šitý na míru pro:

 rodiče na rodičovské dovolené

 rodiče v domácnosti, kteří chtějí do práce

 rodiče pečující o dítě s postižením

 nezaměstnaní rodiče

 zaměstnaní rodiče, kteří chtějí změnit práci

 rodiče samoživitelé

Co je cílem kurzu?

Obnovení, posílení nebo získání nových znalostí a dovedností, které významně zvýší sebevědomí účastnic a zároveň rozšíří možnosti jejich společenského i pracovního uplatnění. Účastnice získají nebo si upevní kompetence s prací na počítači, procvičí si komunikační dovednosti i prezentování sama sebe a své práce, čímž se posílí jejich sebevědomí pro uplatnění na trhu práce.

Jaké jsou podmínky účasti na kurzu?

Základní podmínkou je dostatečná účast na kurzu (povolená absence 20%). Celý kurz je pro účastnice zdarma, včetně hlídání dětí.

Jak je kurz organizován?

Termín kurzu je od 29. 1. do 4. 6. 2018 (kromě svátků a prázdnin). Kurz probíhá dvakrát týdně, vždy dva dny po sobě (PO+ÚT ) v dopoledních ( 8,30 - 12,00) a odpoledních (12,30 - 16,00) hodinách. Jsou tedy vždy dvě skupiny - v každé 12 osob.

Výuka je tvořena z několika tematických celků:

Výukové prostředí virtuální firmy - koná se formou jednotlivých lekcí, tvoří hlavní část kurzu. Maminky si vymyslí libovolně zaměřenou firmu. Následně jsou jednotlivé úlohy v počítačových programech řešeny v praktické návaznosti na virtuální firmu (např. tabulka klientů v Excelu, vizitky, webové stránky firmy a podobně). Pomocí týmové práce si účastnice procvičí komunikační dovednosti a budou mít příležitost naučit se prezentovat sebe a svou práci nebo produkt.

Trhy práce - organizováno formou bloku přednášek, jejichž hlavním tématem je seznámit účastnice s možnostmi pracovního uplatnění.

Pracovně motivační analýza - konaná formou skupinové přednášky a individuálního sezení. Cílem je s pomocí paní psycholožky vytipovat vhodné pracovní zaměření pro jednotlivé účastnice.

Workshopy - dva víkendové pobyty úvodní a závěrečný, pořádané mimo běžné místo konání kurzu, ideálně do 30 km od Prahy. Hlavní náplní workshopů je procvičování měkkých dovedností (např. témata o komunikaci, pracovních stylech, týmových rolích).

Díky zkušeným lektorům je během celého kurzu podporována kreativní činnost účastnic, což se významně projevuje v atmosféře celého kurzu.

Jaké jsou výstupy kurzu a případné další možnosti?

Hlavním výstupem jsou nabyté zkušenosti a dovednosti.

Po úspěšném ukončení kurzu získají účastnice certifikát o jeho absolvování. V případě zájmu mohou účastnice dále čerpat z nabídky individuálních podpor, které jsou taktéž hrazeny projektem.

U individuální podpory je na výběr mezi školením nebo lekcemi koučinku. U školení si vybírají účastnice sami jeho zaměření, podmínkou pouze je, aby vedlo k rozvoji pracovního uplatnění. U koučinku, kdy Vám odborný kouč pomůže nalézt individuální řešení předem stanovené situace, je hrazeno 6 sezení.

Kam se obrátit v případě zájmu?

V případě dotazu nebo pro více informací se můžete obrátit na koordinátorku projektu: Gabrielu Vačkářovou (tel: 775 408 130, e-mail: gabriela.vackarova@attavena.cz), případně se informace dozvíte na webových stránkách: www.prozmenuprosebe.cz. Další možností pro získání více informací je informativní schůzka konaná dne 13. 12. 2018 v 13:30 v centru Spolu. Případné další informační schůzky si domluvíme časem.